HD thanh toán qua ngân hàng Techcombank

Sau khi lựa chọn dịch vụ. Quý khách chọn ngân hàng thanh toán là Techcombank :

Sau đó nhấn nút “ Thanh toán “ , Vban sẽ chuyển quý khách sang cổng thanh toán Vnpayment. Tại đây:

Phương thức 1: Scan QR Pay 

- Quý khách mở ứng dụng Mobile Banking của ngân hàng (nếu chưa có vui lòng tải tại Appstore hoặc CH Play)

- Chọn thanh toán QR Pay trên App Mobile Banking và Scan mã QR Pay hiển thị trên đơn hàng

Phương thức 2: Thanh toán bằng tài khoản Internet Banking

- Quý khách kiểm tra lại Thông tin đơn hàng và bấm “ Tiếp tục “ để thực hiện thanh toán bằng tài khoản Techcombank Internet banking.

Cổng Vnpayment sẽ chuyển thông tin sang cổng thanh toán của ngân hàng Techcombank. Tại đây quý khách nhập các thông tin sau :

Username : ( Được lập khi quý khách đăng ký sử dụng Internet Banking )

Password : (Được lập khi quý khách đăng ký sử dụng Internet Banking cộng dãy số hiển thị trên thiết bị Token ).

Ví dụ: Password quý khách tự thiết lập là 123456, dãy số trên token  là 129658, Quý khách cần đăng nhập vào ô password dãy số sau “123456129658”.

Nhấn “  Logon “  để đăng nhập hệ thống .

Techcombank sẽ hiển thị lại thông tin liên quan đến tài khoản nguồn và  nội dung thanh toán để quý khách kiểm tra. Nếu thông tin chính xác, quý khách nhấn vào “Thanh Toán”.

Nhập mật khẩu bao gồm mật khẩu tự đặt khi quý khách đăng ký sử dụng Internet Banking cộng dãy số hiển thị trên token key. Bấm “Submit” :

Xác nhận lại nội dung chuyển khoản đơn hàng , nếu chính xác quý khách nhấn vào“ Thực hiện"

Nhập mật khẩu bao gồm mật khẩu tự đặt cộng dãy số hiển thị trên token key. Bấm “ Submit

Sau khi thanh toán thành công, quý khách sẽ được chuyển về website vban.vn với thông báo về kết quả cung cấp dịch vụ :