HD thanh toán qua ngân hàng BIDV

Sau khi lựa chọn dịch vụ, quý khách chọn ngân hàng thanh toán là BIDV và nhấn vào nút “Tiếp tục”, vban.vn sẽ chuyển quý khách sang cổng thanh toán VnPayment, tại đây:

Phương thức 1: Quý khách có thể lựa chọn các hình thức nhập thông tin là sử dụng thẻ ATM, sử dụng tài khoản, sử dụng mã khách hàng. Với hình thức sử dụng thẻ ATM quý khách nhập thông tin: Tên chủ thẻ, Số thẻ, mật khẩu.

Phương thức 2: Scan QR Pay 

- Quý khách mở ứng dụng Mobile Banking của ngân hàng trên điện thoại di động (nếu chưa có vui lòng tải tại Appstore hoặc CH Play)

- Chọn thanh toán QR Pay trên App Mobile Banking và Scan mã QR Pay hiển thị trên đơn hàng

- Bấm "Xác thực" nếu vẫn muốn lựa chọn hình thức thanh toán này, bấm "Hủy" nếu muốn chuyển sang hình thức thanh toán khác.

- Quý khách lựa chọn hình thức xác thực đã được đăng ký tại BIDV, mật khẩu OTP sẽ được trả về  theo hình thức quý khách đăng ký (SMS hoặc thiết bị token). Nhập mật khẩu OTP và nhấn “Thanh toán”.

- Sau khi thanh toán thành công, quý khách sẽ được chuyển về website vban.vn với thông báo về kết quả cung cấp dịch vụ