Vinaphone khuyến mại 20% giá trị thẻ nạp từ 00h00 đến 23h59 ngày 02/12/2022

Vinaphone khuyến mại 20% giá trị thẻ nạp từ 00h00 đến 23h59 ngày 02/12/2022

  1. Đối tượng hưởng khuyến mại: Toàn bộ thuê bao trả trước nạp thẻ (Không bao gồm Thuê bao ezCom).
  2. Thời gian khuyến mại: từ 00h00 đến 24h00 ngày 02/12/2022.
  3. Nội dung khuyến mại:
  • Nạp thẻ trong thời gian KM, khách hàng được hưởng thêm 20% giá trị thẻ nạp vào TK KM3 (gọi/sms trong nước). Thời gian sử dụng trong vòng 15 ngày tính từ thời điểm khuyến mại.
  • Không giới hạn số lượng thẻ nạp, Không phân biệt hình thức nạp thẻ.
Quay lại