VinaPhone khuyến mại 20% ngày duy nhất 02/11/2021

1. Thời gian diễn ra chương trình: duy nhất ngày 02/11/2021 từ 00h00 đến 23h59'.

2. Phạm vi: Toàn quốc.

3. Đối tượng tham gia:

- Tất cả các thuê bao di động trả trước Vinaphone đang hoạt động hoặc bị khóa 1 chiều, khóa 2 chiều đang trong thời gian giữ số đều có thể tham gia.

- Chương trình không áp dụng cho thuê bao trả trước EZcom.

4. Nội dung khuyến mại: 

-  Tặng 20% giá trị thẻ nạp vào tài khoản KM3 (gọi/sms trong nước), thời gian sử dụng trong vòng 15 ngày tính từ thời điểm khuyến mại.

- Không phân biệt mệnh giá và số lần nạp thẻ.

Quay lại