VINAPHONE KHUYẾN MẠI TOÀN QUỐC CHO CÁC THUÊ BAO TRẢ TRƯỚC NẠP THẺ TRONG NGÀY VÀNG THÁNG 12/2023

Vinaphone khuyến mại toàn quốc cho các thuê bao trả trước nạp thẻ trong ngày Vàng tháng 12/2023.

    a. Đối tượng hưởng khuyến mại: Toàn bộ thuê bao trả trước nạp thẻ (Không bao gồm TB ezCom).

    b. Thời gian khuyến mại: từ 00h00 đến 24h00 ngày 01,08,15/12/2023.

    c. Nội dung khuyến mại:

Nạp thẻ trong thời gian KM, khách hàng được hưởng thêm 20% giá trị thẻ nạp vào TK KM3 (gọi/sms trong nước). Thời gian sử dụng trong vòng 15 ngày tính từ thời điểm khuyến mại.

- Không giới hạn số lượng thẻ nạp, Không phân biệt hình thức nạp thẻ. 

VNPAY xin trân trọng thông báo!

Quay lại