VINAPHONE KHUYẾN MẠI TOÀN QUỐC CHO CÁC THUÊ BAO TRẢ TRƯỚC NẠP THẺ TRONG NGÀY VÀNG THÁNG 09/2023

Vinaphone khuyến mại toàn quốc cho các thuê bao trả trước nạp thẻ trong ngày Vàng tháng 09/2023.

     a. Đối tượng hưởng khuyến mại: Toàn bộ thuê bao trả trước nạp thẻ (Không bao gồm TB ezCom).

     b. Thời gian khuyến mại: Từ 00h00 đến 24h00 Ngày 01, 08/09/2023.

     c. Nội dung khuyến mại:

- Nạp thẻ trong thời gian KM, khách hàng được hưởng thêm 20% giá trị thẻ nạp vào TK KM3 (gọi/sms trong nước). Thời gian sử dụng trong vòng 15 ngày tính từ thời điểm khuyến mại.

- Không giới hạn số lượng thẻ nạp, Không phân biệt hình thức nạp thẻ.

VNPAY xin trân trọng thông báo!

Quay lại