Mobifone khuyến mãi tặng 100% giá trị thẻ nạp từ 00:00p đến 24:00p ngày 31/12/2021

1. Thời gian diễn ra chương trình: Bắt đầu từ 00:00p đến 24:00p ngày 31/12/2021

2. Phạm vi: Toàn quốc

3. Nội dung chương trình: 

-  Đối tượng khuyến mại: Thuê bao trả trước (Thuê bao đang hoạt động, khóa 1 chiều, khóa 2 chiều- đang trong thời gian giữ số) nạp tiền trong thời gian khuyến mại.

- Nội dung khuyến mại: Tặng 100% mệnh giá nạp tiền vào tài khoản khuyến mại cho thuê bao trả trước. Không giới hạn mệnh giá nạp tiền và số lần nạp thẻ, Mức tặng 100% được áp dụng cho tất cả các lần nạp trong thời gian khuyến mại theo tỷ lệ cụ thể: 80% vào tài khoản KM1T, 10% vào tài khoản KM2T, 10% vào tài khoản KM3T, (T=15 ngày)

 

Quay lại