Mobifone khuyến mại 20% ngày duy nhất 12/06/2019

1. Thời gian diễn ra chương trình: Bắt đầu từ 00:00p đến 23:59p ngày 12/06/2019!

2. Phạm vi: Toàn quốc

3. Nội dung chương trình: 

- Tặng 20% mệnh giá nạp tiền vào tài khoản khuyến mại cho thuê bao trả trước. Không giới hạn số lần nạp tiền và mệnh giá nạp. 10% khuyến mại vào tài khoản sử dụng mạng MobiFone và VinaPhone, và 10% vào tài khoản liên mạng, sử dụng trong 15 ngày.

- Không giới hạn số lần nạp tiền và mệnh giá thẻ nạp.

Lưu ý: Tài khoản KM 20% chỉ sử dụng trong 15 ngày kể từ ngày nạp thẻ.

4. Đối tượng áp dụng: 

- Thuê bao trả trước (thuê bao đang hoạt động, khóa 1 chiều, khóa 2 chiều- thuê bao đang trong thời gian giữ số).

- Tặng thêm 100% ngày sử dụng của thẻ cho các thuê bao MobiCard.

Quay lại