Thanh toán phí chung cư
Trợ giúp

Thanh toán phí gửi xe

Thông tin hóa đơn

Chi tiết hóa đơn
STT Mã phương tiện Số thẻ Số tiền Tháng thanh toán Nội dung thanh toán
{{$index + 1}} {{row.IdPT}} {{row.CardNum}} {{row.Amount | number}} {{row.Cycle}} {{row.Desc}}
Tổng cộng tiền thanh toán: {{amountpay | number}} VNĐ

Thanh toán phí gửi xe

Phương thức thanh toán

Thẻ ATM và tài khoản Ngân hàng

Chưa có ngân hàng bạn muốn thanh toán. Liên hệ với chúng tôi

Thanh toán quốc tế
Vui lòng nhập chính xác thông tin

Chưa có ngân hàng bạn muốn thanh toán. Liên hệ với chúng tôi