Thanh toán phí bảo hiểm
Trợ giúp

Thanh toán phí bảo hiểm

eApp-
Số HYSCBH có định dạng "eApp-ddMMyyyy-xxxxxx
Nhằm mục đích tuân thủ quy định nhận biết khách hàng, phòng chống rửa tiền và đối chiếu quan hệ với bên mua bảo hiểm, thông tin người thanh toán phải khớp với người đăng ký hồ sơ
VNĐ
{{errorAmount}}
Vui lòng nhập số tiền bằng hoặc lớn hơn 10.000 VNĐ Vui lòng nhập số tiền thanh toán

Thông tin bảo hiểm

Thông tin hợp đồng
Chọn Số hợp đồng Tình trạng hợp đồng
{{ row.Id }} {{ row.Type }}
Thông tin dịch vụ
Chọn Loại phí Ngày đến hạn Số tiền
{{ row.Name }} {{ row.Id == 'NEXT' ? formatDate(row.DueDate) : '' }}

Thanh toán phí bảo hiểm

Phương thức thanh toán

Thẻ ATM và tài khoản Ngân hàng

Chưa có ngân hàng bạn muốn thanh toán. Liên hệ với chúng tôi

Thanh toán quốc tế
Vui lòng nhập chính xác thông tin

Chưa có ngân hàng bạn muốn thanh toán. Liên hệ với chúng tôi