Nạp tiền điện thoại - vban.vn
Nạp tiền điện thoại - vban.vn Trợ giúp

Mệnh giá thẻ {{vendorname}}

 • Giá: 9.800 VND

 • Giá: 10.000 VND

 • Giá: 9.800 VND

 • Giá: 9.800 VND

 • Giá: 9.800 VND

 • Giá: 10.000 VND

 • Giá: 9.800 VND

 • Giá: 9.800 VND

 • Giá: 13.000 VND

 • Giá: 14.000 VND

 • Giá: 15.000 VND

 • Giá: 19.600 VND

 • Giá: 20.000 VND

 • Giá: 19.600 VND

 • Giá: 19.600 VND

 • Giá: 19.600 VND

 • Giá: 20.000 VND

 • Giá: 19.600 VND

 • Giá: 19.600 VND

 • Giá: 28.000 VND

 • Giá: 29.400 VND

 • Giá: 29.400 VND

 • Giá: 29.400 VND

 • Giá: 29.400 VND

 • Giá: 29.400 VND

 • Giá: 30.000 VND

 • Giá: 29.400 VND

 • Giá: 42.000 VND

 • Giá: 45.000 VND

 • Giá: 49.000 VND

 • Giá: 49.000 VND

 • Giá: 49.000 VND

 • Giá: 49.000 VND

 • Giá: 49.000 VND

 • Giá: 49.000 VND

 • Giá: 55.000 VND

 • Giá: 56.000 VND

 • Giá: 60.000 VND

 • Giá: 63.000 VND

 • Giá: 69.000 VND

 • Giá: 70.000 VND

 • Giá: 70.000 VND

 • Giá: 84.000 VND

 • Giá: 90.000 VND

 • Giá: 100.000 VND

 • Giá: 98.000 VND

 • Giá: 98.000 VND

 • Giá: 98.000 VND

 • Giá: 98.000 VND

 • Giá: 98.000 VND

 • Giá: 100.000 VND

 • Giá: 98.000 VND

 • Giá: 120.000 VND

 • Giá: 150.000 VND

 • Giá: 150.000 VND

 • Giá: 160.000 VND

 • Giá: 185.000 VND

 • Giá: 196.000 VND

 • Giá: 196.000 VND

 • Giá: 196.000 VND

 • Giá: 196.000 VND

 • Giá: 196.000 VND

 • Giá: 196.000 VND

 • Giá: 220.000 VND

 • Giá: 275.000 VND

 • Giá: 294.000 VND

 • Giá: 294.000 VND

 • Giá: 294.000 VND

 • Giá: 294.000 VND

 • Giá: 294.000 VND

 • Giá: 294.000 VND

 • Giá: 490.000 VND

 • Giá: 490.000 VND

 • Giá: 490.000 VND

 • Giá: 490.000 VND

 • Giá: 490.000 VND

 • Giá: 490.000 VND

Để nạp thẻ bấm *191*68*mã số thẻ # => Ok
Ghi chú: Thẻ data chỉ nạp được cho thuê bao trả trước.
Để nạp thẻ bấm *090*9*[mã số bí mật của data_code]# => OK
hoặc soạn tin nhắn DK_QT_Mã Code gửi 999 ( _ là dấu cách/space )
Đặc biệt lưu ý: Đầu số G-Mobile "09959xxx" Quý khách mua thẻ Vietnamobile để nạp tiền. Đầu số "0996 7xx xxx, 0996 8xx xxx, 0996 9xx xxx" Quý khách mua thẻ Mobifone để nạp tiền.
Mã an ninh

Xóa?

Hướng dẫn sử dụng mã giảm giá

Gói cước {{packageInfo}}
{{promotion}}

 • Giá: {{itmPlan.Amount | number}} VND

Mã an ninh

Xóa?

Hướng dẫn sử dụng mã giảm giá

Mã an ninh

Xóa?

Hướng dẫn sử dụng mã giảm giá

Thông tin đơn hàng

Thông tin đơn hàng

Phương thức thanh toán

Thẻ ATM và tài khoản Ngân hàng

Chưa có ngân hàng bạn muốn thanh toán. Liên hệ với chúng tôi

Thanh toán quốc tế
Vui lòng nhập chính xác thông tin

Chưa có ngân hàng bạn muốn thanh toán. Liên hệ với chúng tôi

Phương thức thanh toán

Thẻ ATM và tài khoản Ngân hàng

Chưa có ngân hàng bạn muốn thanh toán. Liên hệ với chúng tôi

Thẻ quốc tế (Visa,Master,JCB)
Vui lòng nhập chính xác thông tin

Chưa có ngân hàng bạn muốn thanh toán. Liên hệ với chúng tôi