Mua mã thẻ - vban.vn
Trợ giúp

Mệnh giá thẻ {{vendorname}}

 • Giá: 10.000 VND

 • Giá: 10.000 VND

 • Giá: 10.000 VND

 • Giá: 10.000 VND

 • Giá: 10.000 VND

 • Giá: 10.000 VND

 • Giá: 10.000 VND

 • Giá: 12.000 VND

 • Giá: 12.000 VND

 • Giá: 14.000 VND

 • Giá: 14.000 VND

 • Giá: 15.000 VND

 • Giá: 16.000 VND

 • Giá: 20.000 VND

 • Giá: 20.000 VND

 • Giá: 20.000 VND

 • Giá: 20.000 VND

 • Giá: 20.000 VND

 • Giá: 20.000 VND

 • Giá: 20.000 VND

 • Giá: 20.000 VND

 • Giá: 20.000 VND

 • Giá: 26.000 VND

 • Giá: 28.000 VND

 • Giá: 30.000 VND

 • Giá: 30.000 VND

 • Giá: 30.000 VND

 • Giá: 30.000 VND

 • Giá: 30.000 VND

 • Giá: 30.000 VND

 • Giá: 30.000 VND

 • Giá: 32.000 VND

 • Giá: 36.000 VND

 • Giá: 42.000 VND

 • Giá: 45.000 VND

 • Giá: 50.000 VND

 • Giá: 50.000 VND

 • Giá: 50.000 VND

 • Giá: 50.000 VND

 • Giá: 50.000 VND

 • Giá: 50.000 VND

 • Giá: 50.000 VND

 • Giá: 56.000 VND

 • Giá: 60.000 VND

 • Giá: 65.000 VND

 • Giá: 70.000 VND

 • Giá: 80.000 VND

 • Giá: 84.000 VND

 • Giá: 100.000 VND

 • Giá: 100.000 VND

 • Giá: 100.000 VND

 • Giá: 100.000 VND

 • Giá: 100.000 VND

 • Giá: 100.000 VND

 • Giá: 100.000 VND

 • Giá: 100.000 VND

 • Giá: 110.000 VND

 • Giá: 110.000 VND

 • Giá: 125.000 VND

 • Giá: 139.000 VND

 • Giá: 145.000 VND

 • Giá: 150.000 VND

 • Giá: 160.000 VND

 • Giá: 165.000 VND

 • Giá: 180.000 VND

 • Giá: 185.000 VND

 • Giá: 200.000 VND

 • Giá: 200.000 VND

 • Giá: 200.000 VND

 • Giá: 200.000 VND

 • Giá: 200.000 VND

 • Giá: 200.000 VND

 • Giá: 220.000 VND

 • Giá: 275.000 VND

 • Giá: 300.000 VND

 • Giá: 300.000 VND

 • Giá: 300.000 VND

 • Giá: 300.000 VND

 • Giá: 300.000 VND

 • Giá: 300.000 VND

 • Giá: 300.000 VND

 • Giá: 500.000 VND

 • Giá: 500.000 VND

 • Giá: 500.000 VND

 • Giá: 500.000 VND

 • Giá: 500.000 VND

 • Giá: 500.000 VND

Để nạp thẻ bấm *191*68*mã số thẻ # => Ok
Ghi chú: Thẻ data chỉ nạp được cho thuê bao trả trước.
Để nạp thẻ bấm *090*9*[mã số bí mật của data_code]# => OK
hoặc soạn tin nhắn DK_QT_Mã Code gửi 999 ( _ là dấu cách/space )
Xóa?

Hướng dẫn sử dụng mã giảm giá

Thông tin đơn hàng

Phương thức thanh toán

Thẻ ATM và tài khoản Ngân hàng

Chưa có ngân hàng bạn muốn thanh toán. Liên hệ với chúng tôi

Thẻ quốc tế (Visa,Master,JCB)
Vui lòng nhập chính xác thông tin
Chúng tôi sẽ gọi điện cho Quý khách để xác minh giao dịch và gửi mã thẻ trong giờ hành chính

Chưa có ngân hàng bạn muốn thanh toán. Liên hệ với chúng tôi