Mobifone khuyến mại 20% ngày duy nhất 12/09/2018

1. Thời gian diễn ra chương trình: Bắt đầu từ 00:00p đến 23:59p ngày 12/09/2018!

2. Phạm vi: Toàn quốc

3. Nội dung chương trình: 

- Tặng 20% mệnh giá nạp tiền vào tài khoản khuyến mại, trong đó 10% khuyến mại cộng vào tài khoản KM 2V & 10% khuyến mại cộng vào tài khoản KM 3V. 

- Không giới hạn số lần nạp tiền và mệnh giá thẻ nạp

Lưu ý: Tài khoản KM 20% chỉ sử dụng trong 15 ngày kể từ  ngày nạp thẻ.

4. Đối tượng áp dụng: 

- Thuê bao trả trước (thuê bao đang hoạt động, khóa 1 chiều, khóa 2 chiều- đang trong thời gian giữ số).

 

Quay lại